L’Escola de Música Sant Nicolau integra el projecte educatiu del Conservatori del Liceu, que es basa en els pilars següents: Eduació en valors, Motivació, Potenciació de les intel·ligències múltiples, Detecció i potenciació de talent.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en un pla d’estudis dissenyat perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna, amb itineraris que els permeten avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne i alumna.
Qualsevol dels nostres alumnes pot obtenir el Diploma de Nivell Bàsic i Avançat del Conservatori del Liceu.
Contacta amb nosaltres per conèixer amb detall el nostre programa, amb una entrevista personalitzada.