Conservatori del Liceu

«La música por nomenar allò innomenable i comunicar allò incognoscible.»
Leonard Bernstein, director d’orquestra, professor de música, compositor i pianista.

CONSERVATORI DEL LICEU

L’Escola de Música de Sant Nicolau és el centre del Conservatori del Liceu a Sabadell. Per això, et garantim una formació musical completa, amb un professorat de qualitat i una metodologia que desenvolupi tot el teu potencial.

A QUI S'ADREÇA EL PROGRAMA DEL CONSERVATORI DEL LICEU?

El pla d’estudis del Conservatori del Liceu està oberta a qualsevol persona que vulgui desenvolupar la seva formació musical amb la metodologia del Conservatori i la qualitat pedagògica de Sant Nicolau.

QUÈ T'APORTA EL PLA DEL CONSERVATORI DEL LICEU?

El projecte educatiu del Liceu es fonamenta en un pla d’estudis dissenyat perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna, amb itineraris que els permeten avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada persona.

Demana’ns més informació sense compromís!
ELS BENEFICIS DE LA MÚSICA

Saps que tocar un instrument és l’activitat més completa a nivell intel·lectual? Activa pràcticament totes les àrees del cervell, incloses les relacionades amb funcions visuals, auditives i motores.

"Sant Nicolau és l'escola on m'hagués agradat estudiar"

− Martí Parés

"M'agrada molt l'enfocament de la formació en música i so d'aquesta escola. Les classes són molt pràctiques i els professors molt professionals."

− Marc Vallespí