Escola de Música Sant Nicolau

Escola vinculada al Conservatori del Liceu en la línia del seu compromís amb l’excel·lència educativa i el desenvolupament de la sensibilitat i la intel·ligència musicals.

L’Escola de Música Sant Nicolau compta amb itineraris dissenyats amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna, que els permetin avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cadascun.

A més, ofereix un programa complet de formació musical per a aquells joves i adults que vulguin explorar altres àrees de l’àmbit musical o complementar la seva formació musical.

Escola vinculada al Conservatori del Liceu

Estudis de nivell Bàsic i Avançat del Conservatori del Liceu: llenguatge musical, cor, instruments i conjunts instrumentals.

Experiència pedagògica de Sant Nicolau

Pla d’estudis dissenyat perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna.

Horaris i continguts adaptables
Música i arts escèniques